PLC S7 -400 زیمنس چیست ؟

PLC S7 -400 زیمنس چیست ؟

PLC S7 -400 زیمنس چیست ؟

PLC S7 -400 زیمنس چیست

S7-400 به عنوان قسمتی از سری کنترلرهای فرآیند سیماتیک، برای کمک های سیستمی در زمینه های اتوماسیون صنعتی و فرآیند طراحی شده است.این کنترلر برای عملکرد پیشرفته و محاسبات زیاد،مخصوصا برای صنایعی که فرآیندی هستند، ایده آل هست.

S7-400 و محصول نوآورانه S7-410 ستون فقرات سخت افزاری سیستم کنترل PCS7 خواهند بود. PCS7 در واقعیت سیستم کنترل DCS زیمنس است که درعملکرد های کنترلی در صنایعی از قبیل پاالیشگاه ها، نفت و گاز، سیمان و فولاد … دارای قابلیت های زیادی است.

برای عملکرد های استاندارد و ایمن در اتوماسیون کارخانه و شرکت، نسل جدید کنترلر S7-1500 از تمام ویژگی های TIA PORTAL سهم می برد.

ویژگی PLC S7-400 زیمنس

PLC S7-400 به دلیل کاربرد ساده و داشتن توانایی های مفید در بسیاری از اتوماسیونهای صنعتی پیشرفته مورد استفاده قرارمیگیرد.این دسته از PLC ها دارای کاربرد ساده و برنامهریزی دقیقتری،نسبت به سایر PLC ها هستند. ویژگیهایی این دستگاه عبارتند از:

PLC S7-400 از دارای امنیت باال است و در اتوماسیونهای پیشرفته صنعتی از آنها استفاده میشود این دستگاه توانایی سازگاری با تمامی محیطها را دارد و حتی برای محیطهایی که دارای شرایط ویژه ای
هستند، استفاده میشود.

تعداد دفعات ورودی و خروجی در دستگاه PLC S7-400 بی شماراست و قابلیت پذیرش بیش از 5000 ورودی و خروجی را باهم دارد دارد.در PLC S7-400 زیمنس مدل مموری کارتها به صورت RAM و EPROM است.

PLC های S7-400 میتوانند در محیطهایی با بازه دمایی 25 تا 70 درجه سانتی گراد مورد استفاده قرارگیرد

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

مدل های مختلف CPU پی ال سی های S7-400

 CPU 412-1 زیمنس

 • دارای حافظه رم 288KB
 • اسالت کارت حافظه
 • رابط DP مستر پروفیباس MPI

 CPU 412-2 زیمنس

 • دارای حافظه رم : 512K
 • اسالت کارت حافظه
 • رابط DP مستر پروفیباس MPI
 • DP پروفیباس اضافی

 CPU 412-2PN زیمنس

 • دارای حافظه رم : 1MB
 • واسطه DP مستر پروفیباس MPI
 • اسالت کارت حافظه
 • 2 پورت شبکه پروفینت اضافه

 CPU 414-2 زیمنس

 • دارای حافظه رم : 1MB
 • واسطه DP پروفیباس اضافه
 • دارای اسالت برای ماژول IF اضافه
 • اسالت کارت حافظه

CPU 414-3 PN/DP زیمنس

 • دارای حافظه رم : 8MB
 • اسالت برای ماژول IF اضافه
 • اسالت کارت حافظه
 • واسطه DP مستر پروفیباس MPI
 • واسطه DP پروفیباس اضافه
 • واسطه پروفینت اضافه

CPU 416-2 زیمنس

 • دارای حافظه رم :6MB
 • واسطه DP پروفیباس اضافه
 • واسطه DP مستر پروفیباس MPI
 • اسالت کارت حافظه
 • CPU 416F-2 زیمنس

CPU 416-3 زیمنس

 • دارای حافظه رم : 2MB
 • واسطه DP مستر پروفیباس MPI
 • ۲ واسطه DP پروفیباس اضافه
 • اسالت برای ماژول IF اضافه
 • اسالت کارت حافظه

CPU 416-3 PN/DP زیمنس

 • دارای حافظه رم :2MB
 • واسطه DP مستر پروفیباس MPI
 • واسطه DP پروفیباس اضافه
 • واسطه شبکه پروفینت اضافه
 • اسالت برای ماژول IF اضافه
 • اسالت کارت حافظه

CPU 416F-3 PN/DP زیمنس

 • دارای حافظه رم : 2MB
 • واسطه DP مستر پروفیباس MPI
 • واسطه DP پروفیباس اضافه
 • واسطه پروفینت اضافه
 • اسالت برای ماژول IF اضافه
 • اسالت کارت حافظه

CPU 417-4 زیمنس

 • دارای حافظه 30MB
 • واسطه DP مستر پروفیباس MPI
 • ۳ واسطه DP پروفیباس اضافه
 • ۲ اسالت برای ماژول IF اضافه
 • اسالت کارت حافظه
 • CPU های امن در برابر خطا Failsafe پی ال سی S7-400 زیمنس

CPU 414F-3PN/DP زیمنس

 • دارای حافظه رم : 4MB
 • واسطه DP مستر پروفیباس MPI
 • واسطه DP پروفیباس قابل جابهجایی
 • واسطه شبکه پروفینت با دو پورت
 • دارای اسالت کارت حافظه

CPU 416F-2 زیمنس

 • دارای حافظه رم : 6MB
 • واسطه DP مستر پروفیباس MPI
 • واسطه DP پروفیباس اضافه
 • دارای اسالت کارت حافظه

CPU 416F-3PN/DP زیمنس

 • دارای حافظه رم : 2MB
 • واسطه DP مستر پروفیباس MPI
 • واسطه DP پروفیباس اضافه
 • واسطه پروفینت اضافه
 • برای ماژول IF اضافه
 • اسالت کارت حافظه

پی ال سی PLC S7-400 زیمنس

 • ساختمان سازی
 • داروسازی
 • صنعت فولاد
 • صنعت چاپ
 • صنعت برق
 • صنایع غذایی
 • نجاری
 • ابزار دقیق و کنترل
 • مهندسی فرآیند
 • سیستم های مدیریت ساختمان
 • تولید وسایل مکانیکی

پیکربندی PLC S7-400 زیمنس

 • S7-400 توسط برنامه HW Config
 • وارد کردن رک
 • افزودن ماژول های مرتبط
 • افزودن S7-400 در Simatic Manager

سخن آخر

در این متن به بازدید PLC S7-400 پرداختیم.PLC ها کنترلرهایی با توانایی بسیاربالا هستند که برای تنظیم و کنترل اتوماسیونهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد این مدل از PLC های زیمنس به دلیل استفاده از ماژول در ساختارش و امکانات و ویژگیهای ان ، برای کارهایی با پیچیده و سیستم صنعتی پرقدرت استفاده میشوند. PLC S7-400 بسیار به صرفه تر هستند و برای کارایی بالا و ساده برای محیط هایی با شرایط متنوع استفاده میشوند

 

PLC S7 -400 زیمنس چیست ؟

PLC S7 -400 زیمنس چیست

S7-400 به عنوان قسمتی از سری کنترلرهای فرآیند سیماتیک، برای کمک های سیستمی در زمینه های اتوماسیون صنعتی و فرآیند طراحی شده است.این کنترلر برای عملکرد پیشرفته و محاسبات زیاد،مخصوصا برای صنایعی که فرآیندی هستند، ایده آل هست.

S7-400 و محصول نوآورانه S7-410 ستون فقرات سخت افزاری سیستم کنترل PCS7 خواهند بود. PCS7 در واقعیت سیستم کنترل DCS زیمنس است که درعملکرد های کنترلی در صنایعی از قبیل پاالیشگاه ها، نفت و گاز، سیمان و فولاد … دارای قابلیت های زیادی است.

برای عملکرد های استاندارد و ایمن در اتوماسیون کارخانه و شرکت، نسل جدید کنترلر S7-1500 از تمام ویژگی های TIA PORTAL سهم می برد.

ویژگی PLC S7-400 زیمنس

PLC S7-400 به دلیل کاربرد ساده و داشتن توانایی های مفید در بسیاری از اتوماسیونهای صنعتی پیشرفته مورد استفاده قرارمیگیرد.این دسته از PLC ها دارای کاربرد ساده و برنامهریزی دقیقتری،نسبت به سایر PLC ها هستند. ویژگیهایی این دستگاه عبارتند از:

PLC S7-400 از دارای امنیت باال است و در اتوماسیونهای پیشرفته صنعتی از آنها استفاده میشود این دستگاه توانایی سازگاری با تمامی محیطها را دارد و حتی برای محیطهایی که دارای شرایط ویژه ای
هستند، استفاده میشود.

تعداد دفعات ورودی و خروجی در دستگاه PLC S7-400 بی شماراست و قابلیت پذیرش بیش از 5000 ورودی و خروجی را باهم دارد دارد.در PLC S7-400 زیمنس مدل مموری کارتها به صورت RAM و EPROM است.

PLC های S7-400 میتوانند در محیطهایی با بازه دمایی 25 تا 70 درجه سانتی گراد مورد استفاده قرارگیرد

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

مدل های مختلف CPU پی ال سی های S7-400

 CPU 412-1 زیمنس

 • دارای حافظه رم 288KB
 • اسالت کارت حافظه
 • رابط DP مستر پروفیباس MPI

 CPU 412-2 زیمنس

 • دارای حافظه رم : 512K
 • اسالت کارت حافظه
 • رابط DP مستر پروفیباس MPI
 • DP پروفیباس اضافی

 CPU 412-2PN زیمنس

 • دارای حافظه رم : 1MB
 • واسطه DP مستر پروفیباس MPI
 • اسالت کارت حافظه
 • 2 پورت شبکه پروفینت اضافه

 CPU 414-2 زیمنس

 • دارای حافظه رم : 1MB
 • واسطه DP پروفیباس اضافه
 • دارای اسالت برای ماژول IF اضافه
 • اسالت کارت حافظه

CPU 414-3 PN/DP زیمنس

 • دارای حافظه رم : 8MB
 • اسالت برای ماژول IF اضافه
 • اسالت کارت حافظه
 • واسطه DP مستر پروفیباس MPI
 • واسطه DP پروفیباس اضافه
 • واسطه پروفینت اضافه

CPU 416-2 زیمنس

 • دارای حافظه رم :6MB
 • واسطه DP پروفیباس اضافه
 • واسطه DP مستر پروفیباس MPI
 • اسالت کارت حافظه
 • CPU 416F-2 زیمنس

CPU 416-3 زیمنس

 • دارای حافظه رم : 2MB
 • واسطه DP مستر پروفیباس MPI
 • ۲ واسطه DP پروفیباس اضافه
 • اسالت برای ماژول IF اضافه
 • اسالت کارت حافظه

CPU 416-3 PN/DP زیمنس

 • دارای حافظه رم :2MB
 • واسطه DP مستر پروفیباس MPI
 • واسطه DP پروفیباس اضافه
 • واسطه شبکه پروفینت اضافه
 • اسالت برای ماژول IF اضافه
 • اسالت کارت حافظه

CPU 416F-3 PN/DP زیمنس

 • دارای حافظه رم : 2MB
 • واسطه DP مستر پروفیباس MPI
 • واسطه DP پروفیباس اضافه
 • واسطه پروفینت اضافه
 • اسالت برای ماژول IF اضافه
 • اسالت کارت حافظه

CPU 417-4 زیمنس

 • دارای حافظه 30MB
 • واسطه DP مستر پروفیباس MPI
 • ۳ واسطه DP پروفیباس اضافه
 • ۲ اسالت برای ماژول IF اضافه
 • اسالت کارت حافظه
 • CPU های امن در برابر خطا Failsafe پی ال سی S7-400 زیمنس

CPU 414F-3PN/DP زیمنس

 • دارای حافظه رم : 4MB
 • واسطه DP مستر پروفیباس MPI
 • واسطه DP پروفیباس قابل جابهجایی
 • واسطه شبکه پروفینت با دو پورت
 • دارای اسالت کارت حافظه

CPU 416F-2 زیمنس

 • دارای حافظه رم : 6MB
 • واسطه DP مستر پروفیباس MPI
 • واسطه DP پروفیباس اضافه
 • دارای اسالت کارت حافظه

CPU 416F-3PN/DP زیمنس

 • دارای حافظه رم : 2MB
 • واسطه DP مستر پروفیباس MPI
 • واسطه DP پروفیباس اضافه
 • واسطه پروفینت اضافه
 • برای ماژول IF اضافه
 • اسالت کارت حافظه

پی ال سی PLC S7-400 زیمنس

 • ساختمان سازی
 • داروسازی
 • صنعت فولاد
 • صنعت چاپ
 • صنعت برق
 • صنایع غذایی
 • نجاری
 • ابزار دقیق و کنترل
 • مهندسی فرآیند
 • سیستم های مدیریت ساختمان
 • تولید وسایل مکانیکی

پیکربندی PLC S7-400 زیمنس

 • S7-400 توسط برنامه HW Config
 • وارد کردن رک
 • افزودن ماژول های مرتبط
 • افزودن S7-400 در Simatic Manager

سخن آخر

در این متن به بازدید PLC S7-400 پرداختیم.PLC ها کنترلرهایی با توانایی بسیاربالا هستند که برای تنظیم و کنترل اتوماسیونهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد این مدل از PLC های زیمنس به دلیل استفاده از ماژول در ساختارش و امکانات و ویژگیهای ان ، برای کارهایی با پیچیده و سیستم صنعتی پرقدرت استفاده میشوند. PLC S7-400 بسیار به صرفه تر هستند و برای کارایی بالا و ساده برای محیط هایی با شرایط متنوع استفاده میشوند

 

 

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

enemad-logo