کلید اتوماتیک زیمنس و کلید مینیاتوری زیمنس

کلید اتوماتیک زیمنس و کلید مینیاتوری زیمنس

کلید اتوماتیک زیمنس و کلید مینیاتوری زیمنس

سری کلید اتوماتیک ، کلید کامپکت یا MCCB ، بریکری دارای توانایی قطع در زیر بار است. این کلید برای محفاظت از مدار و تجهیزات الکتریکی در مقابل خطاها مورد استفاده قرار می گیرد. قسمتی از ساختار کلید کامپکت که وظیفه تشخیص خطا را بر عهده دارد، تریپ یونیت نامیده می شود. نمونه های سنتی این کلیدها از تریپ یونیت حرارتی – مغناطیسی بهره می برند و تشخیص دهنده خطای اتصال کوتاه و اضافه بار هستند.

کلیدهای پیشرفته تر به واحد تریپ (تریپ یونیت) پیشرفته الکترونیکی مجهز هستند و عالوه بر محفاظت از مدار، از موتورها نیز محفاظت می کنند. این تریپ ها قادرند خطای اتصال زمین و خطای هادی نول را هم شناسایی کنند.

کلید اتوماتیک زیمنس و کلید مینیاتوری زیمنس

کلید اتوماتیک زیمنس و کلید مینیاتوری زیمنس

انواع کلید اتوماتیک زیمنس

کلید اتوماتیک زیمنس 3va1

 • دارای توانایی قطع بین ۳۶ KAدر سطح ولتاژ ۲۴۰ ولت، در مدل ۱ پل
 • دارای توانایی نصب به صورت mounted-Fixed یا version in-plug وابسته به سایز کلید اتوماتیک
 • قابل سفارش در انواع پل ۱ الی ۴ پل
 • (Thermal-magnetic trip unit)حرارتی مغناطیسی حفاظت
 • توانایی استفاده در سطح ولتاژ DC وAC
 • طراحی یکپارچه(compact(
 • رنج جریانی ۱۶ الی ۱۰۰۰ آمپر
 • قدرت قطع بین ۱۶ KAو ۷۰ KAدر سطح ولتاژ ۴۱۵ ولت، تا جریان ۶۳۰ آمپر، در مدل ۳ پل یا ۴ پل
 • قدرت قطع بین ۵۵ KAو ۱۱۰ KAدر سطح ولتاژ ۴۱۵ ولت، تا جریان ۱۰۰۰ آمپر، در مدل ۳ پل یا ۴ پل
 • کارکرد تا دمای ۵۰ درجه سانتیگراد بدون افت توان و دمای کارکرد -۲۵ تا ۷۰ درجه سانتیگراد
 • کلید کمپکت زیمنس ۳ 1VAبا داشتن حفاظت مغناطیسی حرارتی trip magnetic-Thermalunitاین امکان را میدهد تا از این کلید کمپکت در سطح ولتاژ DC نیز بتوانیم استفاده کنیم.
 • از کلید کمپکت زیمنس ۳ 1VAمیتوان در کاربردهایی از قبیل سیستمهایUPS ، نیروگاههای خورشیدی و توربینهای بادی استفاده کرد.

 

کلید اتوماتیک زیمنس 3va2

 • امکان انتخاب سطح قطع جریان ماکزیمم
 • قابل سفارش در انواع پل ۳ و ۴ پل
 • دارای توانایی نصب به صورتmounted-Fixed ،  version in-plugوابسته به سایز کلید کمپکت وout Draw
 • کارکرد تا دمای ۵۰ درجه سانتیگراد بدون افت توان و دمای کارکرد ۲۵- تا ۷۰ درجه سانتیگراد
 • دارای توانایی استفاده فقط در سطح ولتاژAC
 • طراحی یکپارچه(compact)
 • رنج جریانی ۲۵ الی ۱۶۰۰ آمپر
 • قدرت قطع بین 55ka…..150ka بسته با سایز کلید اتوماتیک
 • (Electronic trip unit)الکترونیکی حفاظت
 • لوازم جانبی داخلی ماژوالر و متنوع باقابلیت نصب آسان و متنوع
 • نمایش مقدار جریان در واحد تریپseries8- and series6- ,series5- ETU
 • امکان نمایش مقدار جریان، ولتاژ و توان مصرفی مصرفکننده در واحد تریپ and series6- ETU8-series
 • توانایی ارتباط از طریق پروتکلهای شبکهPROFIBUS ، PROFINET، Modbus (Ethernet Modbus RTU ،TCP)

مشخصات فنی کلید اتوماتیک زیمنس

کارخانه زیمنس کلیدهای اتوماتیک خود را در چهار مدل مختلف13VA 2،VA3 ، 5VA3و 3 6VAتولید می کند که کلیدهای 3 1VAو 3 2VAطبق استاندارد 60947IEC و کلیدهای 3va5 و 3va6 براساس استاندارد 489UL طراحی و عرضه شده اند. در حال حاضر از بین چهار مدل گفته شده، امکان تهیه دو مدل از این نوع کلید می باشد که.مدل 3 1VAدر مدل های تک پل تا چهار پل 160 آمپر و سه پل و چهار پل 100 آمپر و 250 آمپر موجود هستند. برای خرید کلید اتوماتیک زیمنس و دریافت مشاوره ازتیم پیشروصنعت نوین از طریق سایت و شماره تماس09129563341 میتوانید خریدی آسوده خاطرومطمن داشته باشید.

 

کلید مینیاتوری زیمنس

کلید مینیاتوری زیمنس یا MCB مخفف واژه Breaker Circuit Miniature یک کلید الکترومکانیکی خودکار می باشد MCB .ها جایگزین بسیارمناسبی برای فیوز ها می باشند. یکی از این قطعات محافظتی طراحی شده در سیستم مدارهای برقی است که عملکرد آن به این صورتی است که، مصرف کننده را هم درمقابل خطای اتصال کوتاه و هم جریان اضافه بار محفاظت میکند. همینطور به دو صورت مغناطیسی و حرارتی عمل میکند.

 

اشنایی با انواع مختلف کلید مینیاتوری زیمنس

فیوزکند کار: این سری کلید ها، برای محفاظت مصرفکنندههای موتوری با جریان راهاندازی استفاده میشوند. بهگونه ایدیگر، این کلید ها طوری طراحیشدهاند که میتوانند در لحظه استارت موتور، در یک بازه زمانی تعیینشده تا چندین برابر جریان نامی )جریان راهاندازی( مقاومت کنند تا موتور به دور نامی خود برسد. بعد از گذشت این زمان، کلید در مقابل جریان اضافه نسبت به جریان نامی عمل میکند.
فیوز تند کار: کلید هایی هستند که در مقابل جریان اضافه، حساس میباشند و بهسرعت مدار را قطع میکنند. به عبارتی، این فیوزها نسبت به تحمل جریان اولیه و بار اضافه سریعاً عکسالعمل نشان میدهند و در ضمن، محافظ جریان مغناطیسی مدار نیز میباشند.

انواع کلید مینیاتوری وعملکرد آن ها

کلید مدلB

این مدل از کلید برای محافظت از مدارهایی طراحی و تولید شده است که حساسیت بالایی ندارند و میتوانند جریان های موج متوسط را تحمل کنند بنابراین اصوال در کاربردهای مسکونی و تجاری برای محافظت از مدارهای روشنایی و پریز استفاده میشود.

کلید مدلC

این مدل از کلید برای مدارهایی با بارهای القایی، همانند موتورها، ترانسفورماتورها و لامپ های فلورسنت مناسب است. همینطور میتواند جریان های موج بالاتری را نسبت به کلید مینیاتوری نوع B نیزتحمل کند.

کلید مدلK

این مدل از کلیدها به طور خاص، برای مدارهایی طراحی و تولید شده است که وسایل پخت و پز همانند اجاق گاز را تغذیه میکنند. این کلیدها میتوانند دمای باال را تحمل کنند و میتوانند در مقابل اضافه بار و
اتصال کوتاه محافظت کند.

کلید مدلZ

این نوع مدارها طراحی شده اند که تجهیزات الکترونیکی حساس همانند رایانه ها و چاپگرها را تغذیه میکنند. در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه محافظت میکند و همینطور مقدار ولتاژ قابل اعمال به مدار را محدود میکند. به طور کلی، انتخاب یک نوع خاص از کلید مینیاتوری به نیازهای برنامه، از جمله نوع بار، جریانهای افزایشی و ولتاژ مورد نیاز بستگی دارد.

کلید مدلD

این مدل کلید برای محافظت از مدارهایی با جریان های هجومی باال همانند مدارهایی با موتورها و ژنراتورهای بزرگ طراحی و تولید شده است. که میتواند جریان های بالا را تحمل کند و محافظت موثری درمقابل اتصال کوتاه ایجاد میکند

 

کلید اتوماتیک زیمنس و کلید مینیاتوری زیمنس

سری کلید اتوماتیک ، کلید کامپکت یا MCCB ، بریکری دارای توانایی قطع در زیر بار است. این کلید برای محفاظت از مدار و تجهیزات الکتریکی در مقابل خطاها مورد استفاده قرار می گیرد. قسمتی از ساختار کلید کامپکت که وظیفه تشخیص خطا را بر عهده دارد، تریپ یونیت نامیده می شود. نمونه های سنتی این کلیدها از تریپ یونیت حرارتی – مغناطیسی بهره می برند و تشخیص دهنده خطای اتصال کوتاه و اضافه بار هستند.

کلیدهای پیشرفته تر به واحد تریپ (تریپ یونیت) پیشرفته الکترونیکی مجهز هستند و عالوه بر محفاظت از مدار، از موتورها نیز محفاظت می کنند. این تریپ ها قادرند خطای اتصال زمین و خطای هادی نول را هم شناسایی کنند.

کلید اتوماتیک زیمنس و کلید مینیاتوری زیمنس

کلید اتوماتیک زیمنس و کلید مینیاتوری زیمنس

انواع کلید اتوماتیک زیمنس

کلید اتوماتیک زیمنس 3va1

 • دارای توانایی قطع بین ۳۶ KAدر سطح ولتاژ ۲۴۰ ولت، در مدل ۱ پل
 • دارای توانایی نصب به صورت mounted-Fixed یا version in-plug وابسته به سایز کلید اتوماتیک
 • قابل سفارش در انواع پل ۱ الی ۴ پل
 • (Thermal-magnetic trip unit)حرارتی مغناطیسی حفاظت
 • توانایی استفاده در سطح ولتاژ DC وAC
 • طراحی یکپارچه(compact(
 • رنج جریانی ۱۶ الی ۱۰۰۰ آمپر
 • قدرت قطع بین ۱۶ KAو ۷۰ KAدر سطح ولتاژ ۴۱۵ ولت، تا جریان ۶۳۰ آمپر، در مدل ۳ پل یا ۴ پل
 • قدرت قطع بین ۵۵ KAو ۱۱۰ KAدر سطح ولتاژ ۴۱۵ ولت، تا جریان ۱۰۰۰ آمپر، در مدل ۳ پل یا ۴ پل
 • کارکرد تا دمای ۵۰ درجه سانتیگراد بدون افت توان و دمای کارکرد -۲۵ تا ۷۰ درجه سانتیگراد
 • کلید کمپکت زیمنس ۳ 1VAبا داشتن حفاظت مغناطیسی حرارتی trip magnetic-Thermalunitاین امکان را میدهد تا از این کلید کمپکت در سطح ولتاژ DC نیز بتوانیم استفاده کنیم.
 • از کلید کمپکت زیمنس ۳ 1VAمیتوان در کاربردهایی از قبیل سیستمهایUPS ، نیروگاههای خورشیدی و توربینهای بادی استفاده کرد.

 

کلید اتوماتیک زیمنس 3va2

 • امکان انتخاب سطح قطع جریان ماکزیمم
 • قابل سفارش در انواع پل ۳ و ۴ پل
 • دارای توانایی نصب به صورتmounted-Fixed ،  version in-plugوابسته به سایز کلید کمپکت وout Draw
 • کارکرد تا دمای ۵۰ درجه سانتیگراد بدون افت توان و دمای کارکرد ۲۵- تا ۷۰ درجه سانتیگراد
 • دارای توانایی استفاده فقط در سطح ولتاژAC
 • طراحی یکپارچه(compact)
 • رنج جریانی ۲۵ الی ۱۶۰۰ آمپر
 • قدرت قطع بین 55ka…..150ka بسته با سایز کلید اتوماتیک
 • (Electronic trip unit)الکترونیکی حفاظت
 • لوازم جانبی داخلی ماژوالر و متنوع باقابلیت نصب آسان و متنوع
 • نمایش مقدار جریان در واحد تریپseries8- and series6- ,series5- ETU
 • امکان نمایش مقدار جریان، ولتاژ و توان مصرفی مصرفکننده در واحد تریپ and series6- ETU8-series
 • توانایی ارتباط از طریق پروتکلهای شبکهPROFIBUS ، PROFINET، Modbus (Ethernet Modbus RTU ،TCP)

مشخصات فنی کلید اتوماتیک زیمنس

کارخانه زیمنس کلیدهای اتوماتیک خود را در چهار مدل مختلف13VA 2،VA3 ، 5VA3و 3 6VAتولید می کند که کلیدهای 3 1VAو 3 2VAطبق استاندارد 60947IEC و کلیدهای 3va5 و 3va6 براساس استاندارد 489UL طراحی و عرضه شده اند. در حال حاضر از بین چهار مدل گفته شده، امکان تهیه دو مدل از این نوع کلید می باشد که.مدل 3 1VAدر مدل های تک پل تا چهار پل 160 آمپر و سه پل و چهار پل 100 آمپر و 250 آمپر موجود هستند. برای خرید کلید اتوماتیک زیمنس و دریافت مشاوره ازتیم پیشروصنعت نوین از طریق سایت و شماره تماس09129563341 میتوانید خریدی آسوده خاطرومطمن داشته باشید.

 

کلید مینیاتوری زیمنس

کلید مینیاتوری زیمنس یا MCB مخفف واژه Breaker Circuit Miniature یک کلید الکترومکانیکی خودکار می باشد MCB .ها جایگزین بسیارمناسبی برای فیوز ها می باشند. یکی از این قطعات محافظتی طراحی شده در سیستم مدارهای برقی است که عملکرد آن به این صورتی است که، مصرف کننده را هم درمقابل خطای اتصال کوتاه و هم جریان اضافه بار محفاظت میکند. همینطور به دو صورت مغناطیسی و حرارتی عمل میکند.

 

اشنایی با انواع مختلف کلید مینیاتوری زیمنس

فیوزکند کار: این سری کلید ها، برای محفاظت مصرفکنندههای موتوری با جریان راهاندازی استفاده میشوند. بهگونه ایدیگر، این کلید ها طوری طراحیشدهاند که میتوانند در لحظه استارت موتور، در یک بازه زمانی تعیینشده تا چندین برابر جریان نامی )جریان راهاندازی( مقاومت کنند تا موتور به دور نامی خود برسد. بعد از گذشت این زمان، کلید در مقابل جریان اضافه نسبت به جریان نامی عمل میکند.
فیوز تند کار: کلید هایی هستند که در مقابل جریان اضافه، حساس میباشند و بهسرعت مدار را قطع میکنند. به عبارتی، این فیوزها نسبت به تحمل جریان اولیه و بار اضافه سریعاً عکسالعمل نشان میدهند و در ضمن، محافظ جریان مغناطیسی مدار نیز میباشند.

انواع کلید مینیاتوری وعملکرد آن ها

کلید مدلB

این مدل از کلید برای محافظت از مدارهایی طراحی و تولید شده است که حساسیت بالایی ندارند و میتوانند جریان های موج متوسط را تحمل کنند بنابراین اصوال در کاربردهای مسکونی و تجاری برای محافظت از مدارهای روشنایی و پریز استفاده میشود.

کلید مدلC

این مدل از کلید برای مدارهایی با بارهای القایی، همانند موتورها، ترانسفورماتورها و لامپ های فلورسنت مناسب است. همینطور میتواند جریان های موج بالاتری را نسبت به کلید مینیاتوری نوع B نیزتحمل کند.

کلید مدلK

این مدل از کلیدها به طور خاص، برای مدارهایی طراحی و تولید شده است که وسایل پخت و پز همانند اجاق گاز را تغذیه میکنند. این کلیدها میتوانند دمای باال را تحمل کنند و میتوانند در مقابل اضافه بار و
اتصال کوتاه محافظت کند.

کلید مدلZ

این نوع مدارها طراحی شده اند که تجهیزات الکترونیکی حساس همانند رایانه ها و چاپگرها را تغذیه میکنند. در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه محافظت میکند و همینطور مقدار ولتاژ قابل اعمال به مدار را محدود میکند. به طور کلی، انتخاب یک نوع خاص از کلید مینیاتوری به نیازهای برنامه، از جمله نوع بار، جریانهای افزایشی و ولتاژ مورد نیاز بستگی دارد.

کلید مدلD

این مدل کلید برای محافظت از مدارهایی با جریان های هجومی باال همانند مدارهایی با موتورها و ژنراتورهای بزرگ طراحی و تولید شده است. که میتواند جریان های بالا را تحمل کند و محافظت موثری درمقابل اتصال کوتاه ایجاد میکند

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

enemad-logo