کلید حرارتی دسته بندی

کلید حرارتی زیمنس 3VR1
کلید حرارتی زیمنس 3VR2

کلید حرارتی زیمنس

کلید حرارتی زیمنس چیست موتورها از تجهیزات بسیار کاربردی صنعتی هستند. کارایی صحیح و مداوم موتورها در حفظ روند کلی تولید حائز اهمیت است. از کارهای مهم که در هر سیستم اتوماسیون صنعتی باید انجام شود، حفاظت از موتورهاست. حفاظت در مقابل اضافه بار و همینطور حفاظت در مقابل اتصال کوتاه باید توسط تجهیزاتی که به همین منظور تولید شده اند انجام شود. یکی از تجهیزات حفاظتی پرکاربردی در این حیطه، کلید حرارتی است. 

 ساختار کلی کلید حرارتی کلید حرارتی شامل 1 کلید قطع و وصل ، درجه تنظیم جریان ، کلید تست و 3 فاز است . همانطور که مشخصه از اسم این کلید این کلید بر اساس میزان دما کار میکند. ضریب انبساط طولی فلزات ضریبی است که مقدار افزایش طول یک ماده را نسبت به مقدار افزایش دمای آن ،نیزمشخص میکند . با توجه به اینکه این ضریب در فلزات متنوع متفاوت است ، دو فلز چسبیده به هم را حرارت دهیم ، به دلیل یکسان نبودن مقدار طول افزیش یافته دو فلز ، یکی از فلزات به سمت دیگری نیز متمایل میشود ، که هرچه دما بالاتر رود مقدار تمایل هم بیشتر میشود .

 به همین طریق اگر مقدار اضافه بار جریان به حدی برسد که خود بتواند دما را به حدی معینی برساند ، این قطعه متشکل از دو فلز که در کلید حرارتی تعبیه شده است به قدری خم شده ، که جریان مدار را قطع کند . و بدین شکل کلید حرارتی از مدارنیز محافظت میکند

کلید حرارتی زیمنس با کد 3RV2 معرفی می‌شود و بهترین ابزار برای راه‌اندازی و حفاظت برای الکتروموتورها می‌باشد. کلیدهای حفاظت موتور یا همان کلیدهای حرارتی برای خاموش و روشن کردن الکتروموتورهای سه فاز کاربرد داشته و توانایی قطع زیر بار را دارند. این کلیدها در اصطلاح تخصصی به (Motor Protection Cirucuit Breaker) MPCB شناخته می‌شوند.

کلیدحرارتی زیمنس نقش محافظ در مقابل اختلاف جریان را ایفا می‌کند و عملکردی مشابه بی‌متال دارد با این تفاوت که بی‌متال به طور مستقیم الکتروموتور با به واسطه قطع کردن سه فاز مدار قدرت قطع می‌کند اما کلیدحرارتی هم از جریان حرارتی و هم از جریان مغناطیسی محافظت می‌نماید. اگر دمای یک الکتروموتور بر اثر بار اضافه جریان بالا برود و داغ کند، در اصطلاح جریان حرارتی بالا رفته است و اگر الکتروموتور در اثر اتصال کوتاه داغ کند، در اصطلاح جریان مغناطیسی بالا رفته است.

از ویژگی‌های کلید حرارتی زیمنس می‌توان به قابلیت قطع و وصل زیر بار و توانایی تنظیم دقیق آمپر در یک گستره و عدم نیاز به کنتاکتور برای قطع مستقیم الکتروموتور اشاره نمود. علاوه بر این کلیدهای حرارتی دارای کلید تست برای سالم بودن کلید، شستی قطع و وصل برای کنترل دستی و سه فاز قدرت برای ورودی برق و خروجی آن به الکتروموتور می‌باشند.

کلید حرارتی دارای درجه تنظیم جریان (همانند بی‌متال) است که جریان به طور ترجیحی باید 10 درصد بالاتر از جریان نامی الکترو مورتو تنظیم شود. با نظر به مشخصات و قابلیت‌های بیان شده می‌توان کلیدهای حرارتی را به عنوان بهترین محافظ موتور در نظر گرفت. کلیدهای حرارتی با نام‌های راه‌انداز موتور یا موتور استارتر نیز شناخته می‌شوند. با انتخاب یک کلید حرارتی مناسب، متناسب با جریان نامی الکتروموتور استاندارد می‌توان در دماهای کمتر از 60 درجه سانتی‌گراد کلیه حفاظت‌ها را برای الکتروموتور فراهم نمود. 

enemad-logo