SIMATIC S7-300 زیر دسته ها

کارت پردازنده مرکزی S7-300 CPU
کارت ارتباط شبکه S7-300
ماژول مخصوص S7-300
منبع تغذیه S7-300
فانکشن
فانکشن ماژول S7-300
ادوات جانبی
ادوات جانبی S7-300
کارت ورودی خروجی S7-300
اینترفیس ماژول S7-300