کلید حرارتی زیمنس کنتاکتور زیمنس 

کلید حرارتی زیمنس کنتاکتور زیمنس 

کلید حرارتی زیمنس کنتاکتور زیمنس

کلید حرارتی یکی از اجزای بسیار مهم در صنعت برق و الکترونیک است که به منظور کنترل دما و محفاظت از دستگاهها و تجهیزات مورد استفاده قرار میگیرد. کلید حرارتی زیمنس از جمله کلیدهای معتبر و با بسیار کیفیت در این صنعت میباشد.

زیمنس یکی از برندهای معروف و مورد اعتماد در زمینه تولید تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی است و کلیدهای حرارتی این شرکت از جمله محصولات محبوب آن محسوب میشوند.

برای خریدی آسوده و مشاوره از همکاران ما میتوانید با شماره09129563341 تماس گرفته و خریدی مطمن از پیشرو صنعت نوین داشته باشید.

کلید حرارتی زیمنس کنتاکتور زیمنس

کلید حرارتی زیمنس کنتاکتور زیمنس

تجهیزات کلید حرارتی زیمنس

رله افت ولتاژ (Relay Voltage Under):

کارایی این رله عکس رله شنت است، به این معنی که این رله نیز جانبی به کلید حرارتی از پهلو متصل می گردد ولی برای اینکه به کلید حرارتی اجازه قطع و وصل بدهد، باید دو سر بوبین این رله همیشه دارای برق باشد. به محض اینکه برق رله آندر قطع بشود، کلید حرارتی نیز قطع می گردد.

کنتاکت کمکی خطا :(Contact Auxiliary Indicating-Trip)

این کنتاکت به صورت جانبی و از پهلو به کلید حرارتی نیزمتصل میشود و فقط در صورتی که کلید حرارتی بعد از تشخیص خطای اضافه بار به حالت تریپ رود، این کنتاکت عمل می کند. با قطع و وصل شدن کلید حرارتی، کنتاکت خطا عمل نمی کند.

بوبین شنت (Relay Shaunt):

این رله نیز به صورت جانبی و از پهلو به کلید حرارتی نصب می گردد و کارکرد آن در مواقعی است که بخواهیم به طورشرطی، وصل بودن کلید حرارتی را منوط به برقراری شرایط خاصی کنیم. رله شنت در صورت اعمال ولتاژ به بوبین آن عمل می کند و باعث قطع شدن کلید حرارتی می گردد.

لذا در صورتی که خطایی همانند آتش سوزی در محیط اتفاق بیافتد، با قرار دادن یک سنسور و وصل کردن کنتاکت باز )NO )سنسور به بوبین شنت کلید حرارتی در صورت شناسایی و عمل کردن سنسور، رله شنت فعال گردیده و کلید را به حالت قطع برده و به این ترتیب مصرف کننده بدون برق می شود

رابط نصب (بین کلید حرارتی و کنتاکتور):

این رابط وسیله ای برای نصب کنتاکتور به کلید حرارتی می باشد. بسته به مدل اتصال کلید حرارتی به کنتاکتور، این رابط اشکال متنوعی دارد. تفاوت فیوز و بیمتال با کلید حرارتی یکی از سواالت متداول، تفاوت میان فیوز و بی متال با کلید حرارتی است. به صورت مختصروساده می توان گفت ، کلید حرارتی ترکیب فیوز با بیمتال است.

فیوز فقط برای حفاظت مدار در برابر جریان اتصال کوتاه است .بیمتال هم قطعه ای است برای حفاظت در مقابل اضافه بار .کلید حرارتی کارکرد هر دو را با هم دارد. به عالوه اینکه در بیمتال با تشخیص خطا، صرفا مدار فرمان قطع می شود.
درصورتیکه کلید حرارتی مستقیما مدار قدرت را قطع می کند.
فیوزها وقتی عمل می کنند بعد از رفع مشکل اگر بخواهیم مدار مجدد متصل شود یا باید فیوز کامال
تعویض شوند؛فیوز گچی یا فیوزهای سیمی یا اینکه باید ریست شوند فیوز مینیاتوری.
کنتاکنور زیمنس
کنتاکتور زیمنس وسیلهای برای کنترل کردن قطعات مورد استفاده قرار میگیرد. این کلید الکترومغناطیسی توانایی قطع و وصل کردن جریانهای بزرگ را دارا میباشد. بهنوعی دیگر بهوسیله کنتاکتورها، کنتاکتها به هم اتصال پیدا میکنند یا جدا میشوند. ساختمان کنتاکتورها دارای۳ کنتاکت میباشد. طول عمر کنتاکتورها بهدفعات باز و بسته شدن ارتباط دارد که.

کنتاکتور زیمنس سری در دسته تجهیزات فشار ضعیف زیمنس نیز قرار می گیرد جریان آن ها در محدوده 7 تا 500 آمپر و با توان های 3 تا 250 کیلو وات در سایزهای 00S تا 12S در فروشگاه پیشرو صنعت نوین موجود می باشد.

اتصال کنتاکتور زیمنس از نوع پیچی بوده و سبب باز و بسته شدن آسان کنتاکتورها می شود. این مدل از کنتاکتورهای زیمنس توانایی نصب کنتاکت های کمکی را دارند و در صورت استفاده از یک پل کنتاکتوری می توان آمپر قابل تحمل کنتاکتور را با یونینگ 3 پل کنتاکتور تا 3 برابر و ولتاژ سیم پیچ زیمنس را از 12 ولت DC افزایش داد.

کلید حرارتی زیمنس کنتاکتور زیمنس 

انواع متنوع کنتاکتور زیمنس

کنتاکتور زیمنس وکیوم 3 12RTسه پل سایز 110 تا 250 کیلووات
کنتاکتور زیمنس وکیوم 3 6TFسه پل سایز 335 تا 450 کیلووات
کنتاکتور زیمنس 3 5TBبا بوبین DC سایز 55 تا 200 کیلووات
نتاکتور زیمنس 3 10RTسه پل سایز 3 تا 250 کیلووات
کنتاکتور های زیمنس برای مصارف خاص
کنتاکتور زیمنس 3 14RTبرای سوئیچینگ بارهای مقاومتی(-1AC (، چهار پل سایز 140 تا 690 آمپر
کنتاکتور زیمنس 34 13Tبرای سوئیچینگ بارهای مقاومتی(-1AC (، چهار پل سایز 18 تا 140 آمپر
کنتاکتور زیمنس 3 1TKبرای سوئیچینگ بارهای مقاومتی(-1AC (، چهار پل سایز 200 تا 1000 آمپر
کنتاکتور خازنی زیمنس 3) 16RTتوان 12.5 تا 50 کیلووات
کنتاکتور زیمنس 3) TCبرای سوئیچینگ ولتاژDC ، یک و دو پل 32 تا 400 آمپر
کنتاکتور زیمنس 3 20TKچهار پل 4) کیلووات
کنتاکتور زیمنس 3 15RTچهار پل 4) تا 18.5 کیلووات

ساختمان و کارایی کنتاکتور زیمنس

کنتاکتورها از یک مغناطیس الکتریکی که بخش متحرک است و با کمک فنر از قسمت ثابت نگهداشتهئد دهمی شودو تعدادی کنتاکت عایق به آن نیز متصل میباشند و با آن حرکت میکنند و همینطور در قسمت ثابت تعدادی کنتاکت محکم شده هم متصل شده است. وقتی از سیمپیچ، جریان معینشدهای عبور میکند، این کنتاکتهای متحرک به کنتاکتهای ثابت فشار میآورند و سبب کشیده شدن آنها میشوند.

اگر ولتاژئ خجریان وارده کمتر از حد معین شود نیروی فنرها باعث جدا شدن کنتاکتها از هم نیزمیشود. کنتاکتور زیمنس شامل چند کنتاکتور فرعی برای مدار فرمان و سه کنتاکت اصلی برای مدار تغذیه مصرفکننده ئ میباشند

برای اطلاع از قیمت وکسب اطلاع بیشتر شما میتوانید ا زطریق سایت پیشرو صنعت نوین ومراجعهحضوری با همکاران ما ارتباط بگیرین و خریدی آسوده خاطر از تیم پیشرو صنعت نوین داشته باشید.

 

کلید حرارتی زیمنس کنتاکتور زیمنس

کلید حرارتی یکی از اجزای بسیار مهم در صنعت برق و الکترونیک است که به منظور کنترل دما و محفاظت از دستگاهها و تجهیزات مورد استفاده قرار میگیرد. کلید حرارتی زیمنس از جمله کلیدهای معتبر و با بسیار کیفیت در این صنعت میباشد.

زیمنس یکی از برندهای معروف و مورد اعتماد در زمینه تولید تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی است و کلیدهای حرارتی این شرکت از جمله محصولات محبوب آن محسوب میشوند.

برای خریدی آسوده و مشاوره از همکاران ما میتوانید با شماره09129563341 تماس گرفته و خریدی مطمن از پیشرو صنعت نوین داشته باشید.

کلید حرارتی زیمنس کنتاکتور زیمنس

کلید حرارتی زیمنس کنتاکتور زیمنس

تجهیزات کلید حرارتی زیمنس

رله افت ولتاژ (Relay Voltage Under):

کارایی این رله عکس رله شنت است، به این معنی که این رله نیز جانبی به کلید حرارتی از پهلو متصل می گردد ولی برای اینکه به کلید حرارتی اجازه قطع و وصل بدهد، باید دو سر بوبین این رله همیشه دارای برق باشد. به محض اینکه برق رله آندر قطع بشود، کلید حرارتی نیز قطع می گردد.

کنتاکت کمکی خطا :(Contact Auxiliary Indicating-Trip)

این کنتاکت به صورت جانبی و از پهلو به کلید حرارتی نیزمتصل میشود و فقط در صورتی که کلید حرارتی بعد از تشخیص خطای اضافه بار به حالت تریپ رود، این کنتاکت عمل می کند. با قطع و وصل شدن کلید حرارتی، کنتاکت خطا عمل نمی کند.

بوبین شنت (Relay Shaunt):

این رله نیز به صورت جانبی و از پهلو به کلید حرارتی نصب می گردد و کارکرد آن در مواقعی است که بخواهیم به طورشرطی، وصل بودن کلید حرارتی را منوط به برقراری شرایط خاصی کنیم. رله شنت در صورت اعمال ولتاژ به بوبین آن عمل می کند و باعث قطع شدن کلید حرارتی می گردد.

لذا در صورتی که خطایی همانند آتش سوزی در محیط اتفاق بیافتد، با قرار دادن یک سنسور و وصل کردن کنتاکت باز )NO )سنسور به بوبین شنت کلید حرارتی در صورت شناسایی و عمل کردن سنسور، رله شنت فعال گردیده و کلید را به حالت قطع برده و به این ترتیب مصرف کننده بدون برق می شود

رابط نصب (بین کلید حرارتی و کنتاکتور):

این رابط وسیله ای برای نصب کنتاکتور به کلید حرارتی می باشد. بسته به مدل اتصال کلید حرارتی به کنتاکتور، این رابط اشکال متنوعی دارد. تفاوت فیوز و بیمتال با کلید حرارتی یکی از سواالت متداول، تفاوت میان فیوز و بی متال با کلید حرارتی است. به صورت مختصروساده می توان گفت ، کلید حرارتی ترکیب فیوز با بیمتال است.

فیوز فقط برای حفاظت مدار در برابر جریان اتصال کوتاه است .بیمتال هم قطعه ای است برای حفاظت در مقابل اضافه بار .کلید حرارتی کارکرد هر دو را با هم دارد. به عالوه اینکه در بیمتال با تشخیص خطا، صرفا مدار فرمان قطع می شود.
درصورتیکه کلید حرارتی مستقیما مدار قدرت را قطع می کند.
فیوزها وقتی عمل می کنند بعد از رفع مشکل اگر بخواهیم مدار مجدد متصل شود یا باید فیوز کامال
تعویض شوند؛فیوز گچی یا فیوزهای سیمی یا اینکه باید ریست شوند فیوز مینیاتوری.
کنتاکنور زیمنس
کنتاکتور زیمنس وسیلهای برای کنترل کردن قطعات مورد استفاده قرار میگیرد. این کلید الکترومغناطیسی توانایی قطع و وصل کردن جریانهای بزرگ را دارا میباشد. بهنوعی دیگر بهوسیله کنتاکتورها، کنتاکتها به هم اتصال پیدا میکنند یا جدا میشوند. ساختمان کنتاکتورها دارای۳ کنتاکت میباشد. طول عمر کنتاکتورها بهدفعات باز و بسته شدن ارتباط دارد که.

کنتاکتور زیمنس سری در دسته تجهیزات فشار ضعیف زیمنس نیز قرار می گیرد جریان آن ها در محدوده 7 تا 500 آمپر و با توان های 3 تا 250 کیلو وات در سایزهای 00S تا 12S در فروشگاه پیشرو صنعت نوین موجود می باشد.

اتصال کنتاکتور زیمنس از نوع پیچی بوده و سبب باز و بسته شدن آسان کنتاکتورها می شود. این مدل از کنتاکتورهای زیمنس توانایی نصب کنتاکت های کمکی را دارند و در صورت استفاده از یک پل کنتاکتوری می توان آمپر قابل تحمل کنتاکتور را با یونینگ 3 پل کنتاکتور تا 3 برابر و ولتاژ سیم پیچ زیمنس را از 12 ولت DC افزایش داد.

کلید حرارتی زیمنس کنتاکتور زیمنس 

انواع متنوع کنتاکتور زیمنس

کنتاکتور زیمنس وکیوم 3 12RTسه پل سایز 110 تا 250 کیلووات
کنتاکتور زیمنس وکیوم 3 6TFسه پل سایز 335 تا 450 کیلووات
کنتاکتور زیمنس 3 5TBبا بوبین DC سایز 55 تا 200 کیلووات
نتاکتور زیمنس 3 10RTسه پل سایز 3 تا 250 کیلووات
کنتاکتور های زیمنس برای مصارف خاص
کنتاکتور زیمنس 3 14RTبرای سوئیچینگ بارهای مقاومتی(-1AC (، چهار پل سایز 140 تا 690 آمپر
کنتاکتور زیمنس 34 13Tبرای سوئیچینگ بارهای مقاومتی(-1AC (، چهار پل سایز 18 تا 140 آمپر
کنتاکتور زیمنس 3 1TKبرای سوئیچینگ بارهای مقاومتی(-1AC (، چهار پل سایز 200 تا 1000 آمپر
کنتاکتور خازنی زیمنس 3) 16RTتوان 12.5 تا 50 کیلووات
کنتاکتور زیمنس 3) TCبرای سوئیچینگ ولتاژDC ، یک و دو پل 32 تا 400 آمپر
کنتاکتور زیمنس 3 20TKچهار پل 4) کیلووات
کنتاکتور زیمنس 3 15RTچهار پل 4) تا 18.5 کیلووات

ساختمان و کارایی کنتاکتور زیمنس

کنتاکتورها از یک مغناطیس الکتریکی که بخش متحرک است و با کمک فنر از قسمت ثابت نگهداشتهئد دهمی شودو تعدادی کنتاکت عایق به آن نیز متصل میباشند و با آن حرکت میکنند و همینطور در قسمت ثابت تعدادی کنتاکت محکم شده هم متصل شده است. وقتی از سیمپیچ، جریان معینشدهای عبور میکند، این کنتاکتهای متحرک به کنتاکتهای ثابت فشار میآورند و سبب کشیده شدن آنها میشوند.

اگر ولتاژئ خجریان وارده کمتر از حد معین شود نیروی فنرها باعث جدا شدن کنتاکتها از هم نیزمیشود. کنتاکتور زیمنس شامل چند کنتاکتور فرعی برای مدار فرمان و سه کنتاکت اصلی برای مدار تغذیه مصرفکننده ئ میباشند

برای اطلاع از قیمت وکسب اطلاع بیشتر شما میتوانید ا زطریق سایت پیشرو صنعت نوین ومراجعهحضوری با همکاران ما ارتباط بگیرین و خریدی آسوده خاطر از تیم پیشرو صنعت نوین داشته باشید.

 

کلید حرارتی زیمنس کنتاکتور زیمنس

کلید حرارتی یکی از اجزای بسیار مهم در صنعت برق و الکترونیک است که به منظور کنترل دما و محفاظت از دستگاهها و تجهیزات مورد استفاده قرار میگیرد. کلید حرارتی زیمنس از جمله کلیدهای معتبر و با بسیار کیفیت در این صنعت میباشد.

زیمنس یکی از برندهای معروف و مورد اعتماد در زمینه تولید تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی است و کلیدهای حرارتی این شرکت از جمله محصولات محبوب آن محسوب میشوند.

برای خریدی آسوده و مشاوره از همکاران ما میتوانید با شماره09129563341 تماس گرفته و خریدی مطمن از پیشرو صنعت نوین داشته باشید.

کلید حرارتی زیمنس کنتاکتور زیمنس

کلید حرارتی زیمنس کنتاکتور زیمنس

تجهیزات کلید حرارتی زیمنس

رله افت ولتاژ (Relay Voltage Under):

کارایی این رله عکس رله شنت است، به این معنی که این رله نیز جانبی به کلید حرارتی از پهلو متصل می گردد ولی برای اینکه به کلید حرارتی اجازه قطع و وصل بدهد، باید دو سر بوبین این رله همیشه دارای برق باشد. به محض اینکه برق رله آندر قطع بشود، کلید حرارتی نیز قطع می گردد.

کنتاکت کمکی خطا :(Contact Auxiliary Indicating-Trip)

این کنتاکت به صورت جانبی و از پهلو به کلید حرارتی نیزمتصل میشود و فقط در صورتی که کلید حرارتی بعد از تشخیص خطای اضافه بار به حالت تریپ رود، این کنتاکت عمل می کند. با قطع و وصل شدن کلید حرارتی، کنتاکت خطا عمل نمی کند.

بوبین شنت (Relay Shaunt):

این رله نیز به صورت جانبی و از پهلو به کلید حرارتی نصب می گردد و کارکرد آن در مواقعی است که بخواهیم به طورشرطی، وصل بودن کلید حرارتی را منوط به برقراری شرایط خاصی کنیم. رله شنت در صورت اعمال ولتاژ به بوبین آن عمل می کند و باعث قطع شدن کلید حرارتی می گردد.

لذا در صورتی که خطایی همانند آتش سوزی در محیط اتفاق بیافتد، با قرار دادن یک سنسور و وصل کردن کنتاکت باز )NO )سنسور به بوبین شنت کلید حرارتی در صورت شناسایی و عمل کردن سنسور، رله شنت فعال گردیده و کلید را به حالت قطع برده و به این ترتیب مصرف کننده بدون برق می شود

رابط نصب (بین کلید حرارتی و کنتاکتور):

این رابط وسیله ای برای نصب کنتاکتور به کلید حرارتی می باشد. بسته به مدل اتصال کلید حرارتی به کنتاکتور، این رابط اشکال متنوعی دارد. تفاوت فیوز و بیمتال با کلید حرارتی یکی از سواالت متداول، تفاوت میان فیوز و بی متال با کلید حرارتی است. به صورت مختصروساده می توان گفت ، کلید حرارتی ترکیب فیوز با بیمتال است.

فیوز فقط برای حفاظت مدار در برابر جریان اتصال کوتاه است .بیمتال هم قطعه ای است برای حفاظت در مقابل اضافه بار .کلید حرارتی کارکرد هر دو را با هم دارد. به عالوه اینکه در بیمتال با تشخیص خطا، صرفا مدار فرمان قطع می شود.
درصورتیکه کلید حرارتی مستقیما مدار قدرت را قطع می کند.
فیوزها وقتی عمل می کنند بعد از رفع مشکل اگر بخواهیم مدار مجدد متصل شود یا باید فیوز کامال
تعویض شوند؛فیوز گچی یا فیوزهای سیمی یا اینکه باید ریست شوند فیوز مینیاتوری.
کنتاکنور زیمنس
کنتاکتور زیمنس وسیلهای برای کنترل کردن قطعات مورد استفاده قرار میگیرد. این کلید الکترومغناطیسی توانایی قطع و وصل کردن جریانهای بزرگ را دارا میباشد. بهنوعی دیگر بهوسیله کنتاکتورها، کنتاکتها به هم اتصال پیدا میکنند یا جدا میشوند. ساختمان کنتاکتورها دارای۳ کنتاکت میباشد. طول عمر کنتاکتورها بهدفعات باز و بسته شدن ارتباط دارد که.

کنتاکتور زیمنس سری در دسته تجهیزات فشار ضعیف زیمنس نیز قرار می گیرد جریان آن ها در محدوده 7 تا 500 آمپر و با توان های 3 تا 250 کیلو وات در سایزهای 00S تا 12S در فروشگاه پیشرو صنعت نوین موجود می باشد.

اتصال کنتاکتور زیمنس از نوع پیچی بوده و سبب باز و بسته شدن آسان کنتاکتورها می شود. این مدل از کنتاکتورهای زیمنس توانایی نصب کنتاکت های کمکی را دارند و در صورت استفاده از یک پل کنتاکتوری می توان آمپر قابل تحمل کنتاکتور را با یونینگ 3 پل کنتاکتور تا 3 برابر و ولتاژ سیم پیچ زیمنس را از 12 ولت DC افزایش داد.

کلید حرارتی زیمنس کنتاکتور زیمنس 

انواع متنوع کنتاکتور زیمنس

کنتاکتور زیمنس وکیوم 3 12RTسه پل سایز 110 تا 250 کیلووات
کنتاکتور زیمنس وکیوم 3 6TFسه پل سایز 335 تا 450 کیلووات
کنتاکتور زیمنس 3 5TBبا بوبین DC سایز 55 تا 200 کیلووات
نتاکتور زیمنس 3 10RTسه پل سایز 3 تا 250 کیلووات
کنتاکتور های زیمنس برای مصارف خاص
کنتاکتور زیمنس 3 14RTبرای سوئیچینگ بارهای مقاومتی(-1AC (، چهار پل سایز 140 تا 690 آمپر
کنتاکتور زیمنس 34 13Tبرای سوئیچینگ بارهای مقاومتی(-1AC (، چهار پل سایز 18 تا 140 آمپر
کنتاکتور زیمنس 3 1TKبرای سوئیچینگ بارهای مقاومتی(-1AC (، چهار پل سایز 200 تا 1000 آمپر
کنتاکتور خازنی زیمنس 3) 16RTتوان 12.5 تا 50 کیلووات
کنتاکتور زیمنس 3) TCبرای سوئیچینگ ولتاژDC ، یک و دو پل 32 تا 400 آمپر
کنتاکتور زیمنس 3 20TKچهار پل 4) کیلووات
کنتاکتور زیمنس 3 15RTچهار پل 4) تا 18.5 کیلووات

ساختمان و کارایی کنتاکتور زیمنس

کنتاکتورها از یک مغناطیس الکتریکی که بخش متحرک است و با کمک فنر از قسمت ثابت نگهداشتهئد دهمی شودو تعدادی کنتاکت عایق به آن نیز متصل میباشند و با آن حرکت میکنند و همینطور در قسمت ثابت تعدادی کنتاکت محکم شده هم متصل شده است. وقتی از سیمپیچ، جریان معینشدهای عبور میکند، این کنتاکتهای متحرک به کنتاکتهای ثابت فشار میآورند و سبب کشیده شدن آنها میشوند.

اگر ولتاژئ خجریان وارده کمتر از حد معین شود نیروی فنرها باعث جدا شدن کنتاکتها از هم نیزمیشود. کنتاکتور زیمنس شامل چند کنتاکتور فرعی برای مدار فرمان و سه کنتاکت اصلی برای مدار تغذیه مصرفکننده ئ میباشند

برای اطلاع از قیمت وکسب اطلاع بیشتر شما میتوانید ا زطریق سایت پیشرو صنعت نوین ومراجعهحضوری با همکاران ما ارتباط بگیرین و خریدی آسوده خاطر از تیم پیشرو صنعت نوین داشته باشید.

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

enemad-logo