کلید اتوماتیک زیمنس انواع کلید اتوماتیک زیمنس و کاربرد کلید اتوماتیک در صنعت

کلید اتوماتیک زیمنس انواع کلید اتوماتیک زیمنس و کاربرد کلید اتوماتیک در صنعت

کلید اتوماتیک زیمنس انواع کلید اتوماتیک زیمنس و کاربرد کلید اتوماتیک در صنعت

کلید اتوماتیک یا همان کامپکت MCCB که خالصه Breaker Circuit Case Moldedاست یکی از تجهیزات حفاظت الکتریکی سیستم یا تابلو درمقابل اضافه جریان و اتصال کوتاه می باشد. در مواردی که ایمنی و گستره کار بزرگتر باشد از کلید های اتوماتیک نیزاستفاده می شود. کلید های کامپکت تریپ قابل تنظیم دارند. همزمان سه فاز مدار را قطع می کنند و ایمنی زیادی دارند.

محدوده جریان آن ها بالاتر از مینیاتوری هاست. کلید های کامپکت اصوال در ابتدای مدار یا تابلو قرار می گیرند و وظیفه حفاظت از تاسیسات را به عهده دارند.

کلید اتوماتیک زیمنس انواع کلید اتوماتیک زیمنس و کاربرد کلید اتوماتیک در صنعت

مشخصات فنی کلید اتوماتیک زیمنس

کلید اتوماتیک زیمنس انواع کلید اتوماتیک زیمنس و کاربرد کلید اتوماتیک در صنعت

کار خانه زیمنس کلیدهای اتوماتیک خود را در چهار نوع13VA 2،VA3 ، 5VA3و 3 6VAتولید می کند که کلیدهای 3 1VAو 3 2VAطبق استاندارد 60947IEC و کلیدهای 3 5VAو 3 6VAبر پایه استاندارد 489ULطراحی و ساخته شده اند. هم اکنون از بین چهار مدل ذکر شده، امکان تهیه دو مدل از این نوع کلید می باشد..مدل 3 1VAدر مدل های تک پل تا چهار پل 160 آمپر و سه پل و چهار پل 100 آمپر و 250 آمپر موجود هستند.

انواع کلید اتوماتیک زیمنس

کلید اتوماتیک کمپکت زیمنس 1۳VA

 • توانایی قطع بین ۱۶ KAو ۷۰ KAدر سطح ولتاژ ۴۱۵ ولت، تا جریان ۶۳۰ آمپر، در مدل ۳ پل یا ۴ پل
 • توانایی قطع بین ۵۵ KAو ۱۱۰ KAدر سطح ولتاژ ۴۱۵ ولت، تا جریان ۱۰۰۰ آمپر، در مدل ۳ پل یا ۴ پل
 • توانایی قطع بین ۳۶ KAدر سطح ولتاژ ۲۴۰ ولت، در مدل ۱ پل
 • قابلیت نصب بهصورت mounted-Fixed یا version in-plug وابسته به سایز کلید اتوماتیک
 • قابل سفارش در انواع پل ۱ الی ۴ پل
 • (Thermal-magnetic trip unit)حرارتی مغناطیسی حفاظت ارای
 • قابلیت استفاده در سطح ولتاژ DC وAC
 • کارکرد تا دمای ۵۰ درجه سانتیگراد بدون افت توان و دمای کارکرد -۲۵ تا ۷۰ درجه سانتیگراد
 • طراحی یکپارچه(compact(
 • رنج جریانی ۱۶ الی ۱۰۰۰ آمپر
 • کلید کمپکت زیمنس ۳ 1VAبا داشتن حفاظت مغناطیسی حرارتی trip magnetic-Thermal( (unitاین امکان را میدهد تا از این کلید کمپکت در سطح ولتاژ DC نیز بتوانیم استفاده کنیم.

کلید اتوماتیک کمپکت زیمنس 2۳VA

 • دارای قدرت قطع بین ۱۵۰KA55 … KAبسته با سایز کلید اتوماتیک
 • (Electronic trip unit)الکترونیکی حفاظت دارای
 • امکان انتخاب سطح قطع جریان ماکزیمم
 • قابل سفارش در انواع پل ۳ و ۴ پل
 • قابلیت نصب بهصورتmounted-Fixed ، ( version in-plugوابسته به سایز کلید کمپکت( و Draw out
 • کارکرد تا دمای ۵۰ درجه سانتیگراد بدون افت توان و دمای کارکرد ۲۵- تا ۷۰ درجه سانتیگراد
 • قابلیت استفاده فقط در سطح ولتاژAC
 • لوازم جانبی داخلی ماژوالر و متنوع باقابلیت نصب آسان و متنوع
 • نمایش مقدار جریان در واحد تریپseries8- and series6- ,series5- ETU
 • امکان نمایش مقدار جریان، ولتاژ و توان مصرفی مصرفکننده در واحد تریپ and series6- ETU 8-series
 • قابلیت ارتباط از طریق پروتکلهای شبکهPROFIBUS ، PROFINET، Modbus (Ethernet Modbus RTU ،TCP)
 • طراحی یکپارچه(compact(
 • رنج جریانی ۲۵ الی ۱۶۰۰ آمپر

 

کاربرد کلید اتوماتیک زیمنس

 

حفاظت از جریان اتصال کوتاه

زمانی که دو رسانای لخت به یکدیگر اتصال پیدا می کنند؛ ایجاد اتصال کوتاه می کنند. در این مواقع مقاومت افت شدیدی پیدا کرده و به صفر کاهش پیدا میکند. جریان اتصال کوتاه امکان دارد هزاران برابر بیشتر از جریان عادی باشد؛ به همین دلیل گرمایی که تولید می کند بسیار باال است به صورتی که می تواند به تجهیزات و رساناها آسیب بسیار جدی وارد کند. با استفاده از کلید اتوماتیک زیمنس می توان در زمان ایجاد اتصال کوتاه جریان را بالفاصله قطع کرد تا از ایجاد آسیب به تجهیزات جلوگیری شود.
کلید اتوماتیک زیمنس به خوبی می تواند حفاظت را در انواع متنوع شبکه ها بدون خطا و به صورت کامل انجام دهد.حفاظت از دستگاه ها در برابر اضافه بار امکان دارد تعداد تجهیزاتی که در یک مدار کار می کنند زیاد باشد یا امکان دارد یکی از دستگاه ها بیش از حد ممکن کار کند؛ برای مثال ممکن است توان نرمال موتور یک دستگاه ۱۰۰ آمپر باشد در حالی کهدر شرایط اضافه بار ممکن است به اندازه ۱۵۰ آمپر از دستگاه کار کشیده شود.

این اضافه بار سبب ایجاد جریان زیاد در موتور شده و موتور دستگاه را داغ می کند اگر مدار توسط رله اضافه بار قطع نشود موتور عمر کوتاهی خواهد داشت و سریع آسیب می بیند؛ برای حفاظت از دستگاه ها در برابر اضافه بار از کلید اتوماتیک زیمنس می توان استفاده نمود.

حفاظت از افت بیش از حد ولتاژ

امکان دارد در تأسیسات برق صنعتی، ماشین آالت و شبکه های توزیع افت بیش از حد نرمال ولتاژ رخ دهد؛ افت بیش از حد ولتاژ می تواند سبب عملکرد نامطلوب این تأسیسات شود و انرژی قابل مالحظه ای تلف شود. همینطور افت ناگهانی ولتاژ می تواند روی موتور وسایل الکتریکی تأثیر مخرب بگذارد؛ با استفاده از کلید اتوماتیک زیمنس می توان از ایجاد تأثیرات نامطلوب گفته شده جلوگیری کرد. ساختمان کلید اتوماتیک زیمنس

جرقه گیر کلید اتوماتیک زیمنس:

به محض جدا شدن کنتاکتها از هم اختالف پتانسیل بین کنتاکتها، سبب یونیزه شدن هوای اطراف کنتاکتها نیز میشود. این هوای یونیزه شده، مسیر جهتدار مطلوبی را برای عبور جریان برای یک بازه زمانی فراهم میکند؛ که این جریان ایجادشده سبب تولید و ایجاد جرقه بین کنتاکتها میشود.

این شرایط نیز تا دور شدن و ایجاد فاصله مورد نیازبین کنتاکتها ادامه یافته؛ تا حدی که فاصله بین آنها به شدتی زیاد شود تا از فضای ایجادشده جرقه بزرگتر شود و به این صورت جرقه خاموش شود. اگر به هر دلیلی، جرقه برای مدت زیادی خاموش نشده و همانطوربماند، سبب تولید حرارت زیادی میشود که میتواند موجب سوختن و آسیب جدی به کنتاکتها شود.

همینطور این حرارت زیاد، فشار گاز زیادی را ایجاد میکند که گاهی امکان دارد سبب انفجار کلید شود؛ بنابراین جرقه باید در کوتاهترین زمان خاموش شود. برای این کار از واحدی به نام جرقه گیر استفاده میشود. جرقه گیر از چند صفحه U شکل تشکیلشده است که اطراف کنتاکت نیزقرار میگیرند

.هنگامی که کنتاکتها از هم جدا میشوند، جرقه به دلیل انتخاب کوتاهترین مسیر در هوا، از بین صفحات جرقه گیر عبور میکند، چون میدانیم جریان )جرقه( کم مقاومتترین مسیر برای عبور را انتخاب میکند. این شرایط نیز سبب تقسیم جرقه به جرقههای کوچکتر در بین صفحات شده و سرعت خاموش شدن جرقه را افزایش میدهد.

واحد تریپ

این واحد از کلید اتوماتیک زیمنس در حقیقت قسمت هوشمند کلید را تشکیل میدهد؛ که به صورت دستی و یا اتوماتیک دستور تریپ یا قطع کلید اتوماتیک کمپکت زیمنس را صادر میکند. این بخش از کلید از رله های متنوعی همانند رلههای حرارتی یا الکترومغناطیسی برای تشخیص خطا استفاده میکند. این واحد به واحد قطع و وصل مرتبط است

بدنه یا همان قاب کلید

بدنه یک کلید اتوماتیک زیمنس از محفظه عایقی متشکیالست که اجزای متنوع کلید را در برمیگیرد. اصوال پالک اطالعات و سایر مشخصات کلید روی آن قرار دادهشده است. مکانیزم قطع و وصل کننده کلید کمپکت زیمنس این مکانیزم نیز وظیفه قطع و وصل کلید را بر عهده دارد.هنگامی که کلید را از وضعیت قطع (OFF (به وضعیت وصل (ON (میبریم، فنر با اجرا نیرو به اهرمهای مکانیزم سبب بسته شدن کنتاکتها میشود.

در موقع قطع کلید، این نیروی ذخیرهشده برای اجرا فشار بر روی بازوی عملکننده مورداستفاده قرار میگیرد و سبب باز شدن کنتاکتها میشود

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

enemad-logo